Konferansımızın beşinci yılında en büyük hedefimiz önceki senelerden bile daha iyi olmak olacaktır. Bugüne dek, Türkiye'nin tek, dünyanın ise sayılı 3 dilli konferansını düzenlemek için çabamızı devamlı artırdık. Çok dilli bir konferansın yanısıra çok kültürlülüğü de bir araya getirmeyi başardık.

Bu yıl isteğimiz bu platformu dört dilli olarak genişletmek.Birleşmiş Milletler’in de resmi dillerinden olan Fransızcayı da IELMUN 16'ya ekliyoruz.IELMUN takımı olarak inanıyoruz ki,yüksek akademik kriterleri korumaya bağlılığımız ona yenilikler eklemek kadar önemlidir. Gençlere dünyanın gittikçe küreselleşen sorunlarına çözüm bulmaya yönelik şans vermek,bu sorunlara farkındalığı artırmak ve katılımcıların ''Birleşmiş Milletler'' havasını solumasını sağlamak en temel hedeflerimizdir. Bu amaçlarımız doğrultusunda geçen 4 yılda başarıyla ve bağlılıkla gerçekleştirdiğimiz konferansımızı bu sene de bilinçli umutlarımızla en iyi şekilde düzenleyeceğiz.