IELMUN 2017 Genel Sekreterinden Mektup

 

Seçkin misafirlerimiz, değerli delegeler,

Geçtiğimiz yüzyıl bize diğer şeylerin yanında bilim ve teknoloji alanlarında çok büyük gelişmeler sunmuştur, ve veri işleme bu gelişmelerin dışında değildir. Özellikle 21. yüzyılın başlaması, internetin ortaya çıkması ve kişisel bilgisayarların ulaşılabilirliği ile birlikte büyük veri kümelerini ele geçirmek kolaylaşmıştır. Disiplinler arası işbirliğindeki ilerlemeler analiz ve işleme teknolojilerini kimsenin bir yüzyıl, yarım yüzyıl, hatta 20 yıl önce öngöremeyeceği bir seviyeye taşıdı.

Kamu ve özel sektörlerin faaliyetlerinin kayıtları eskiden olduğu gibi büyük defterlere yazılmıyor, aksine bilgisayarlara kaydediliyor. İnternette yaptığınız bütün aramalar, içinde bulunduğunuz bütün etkileşimler tekrar işleniyor. Sosyal medyadaki etkinliklerimiz veya sokaktaki güvenlik kameraları olsun, hayatlarımız artık o kadar mahrem değil. Bu yeni karmaşık veri işlemenin ürünü, toplumumuzu teknoloji, üretim, işletme ve, tabi ki de, güvenlik alanlarında ileri taşıyor. Burada cevaplanmayı bekleyen ana sorular şunlardır: Bu güvenliğe, gerekli olan mahremiyetin ihlali olmadan ne kadar sahip olurduk ve daha güvenli bir dünya için mahremiyetimizi ne derecede feda etmeliyiz?

Güvenlik ve özgürlükler arasındaki bu çatışma aslında insanlığın bu güne kadar yüzleştiği en zorlu ve tartışmalı konulardan biridir. Bu problemin muazzamlığını vurgulayan en büyük unsur, bütün çabalara, teorilere, modellere ve tartışmalara rağmen henüz bir çözüme ulaşamamış olmamızdır; ve hayatımızın ve toplumumuzun büyük ve önemli bu yönlerinin dengesi, hala modern dünyanın son derece büyük bir tartışmasıdır.

"[...]bildiğimiz üzere, bilinen bilinenler vardır; bildiğimizi bildiğimiz şeyler vardır. Biz ayrıca bilinen bilinmeyenler olduğunu da biliriz; bu bilmediğimiz bazı şeyler olduğunu bildiğimiz anlamına gelir. Ama aynı zamanda bilinmeyen bilinmeyenler vardır - bilmediğimizi bilmediklerimiz. Ve eğer biri ülkemizin ve diğer özgür ülkelerin tarihine başından sonuna bakarsa, zor olmaya eğilimli olanlar son kategoridir." demiş Amerika Birleşik Devletleri'nin 13. ve 21. Savunma Bakanı olarak hizmet vermiş olan Donald Rumsfeld. Zamanında bu alıntı Irak ile ilgili durumu açıklıyordu. Ancak şimdi bilgi teknolojisiyle olan sınavımızı tarif edebilir, özellikle çağımızın basit bir bilgisayarının ne kadar şiddetli(??) olabileceğini bile kestiremezken/hesap edemezken. Diğer taraftan, gizli bir kuvvetin, ajansın, veya bir istihbarat teşkilatının hayatımızı ve toplumumuzu kontrolünü ele geçirebilmek içi neler yapabileceğini de tahmin edemeyiz.

Sonuç olarak, IELMUN'un bu yılki oturumunun ana teması bu yüzden bu etik ikileme odaklanıyor: Çoğunluğun iyiliği için özgürlükler kısıtlanmalı mıdır veya hangi derecede kısıtlanmalıdır? IELMUN'un bu edisyonunda (?)/ Bu IELMUN süresince çözmesi en zor bulmacalardan biriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız.

Gördüğünüz üzere, IELMUN 2017 dünyanın en büyük ve renkli şehirlerinden birinde, önemli ve unutulmaz bir etkinlik olacak. Zamanımızın en önemli sorunlarına çözümler bulmak için birbirinizle işbirliği yapacağınız yapıcı tartışmalara katılacaksınız.

Şimdi sıra sizde!

 

Fatih Dinç

IELMUN 2017 Genel Sekreteri