Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı'ndan Kişisel Bir Mesaj

İkinci Dünya Savaşı insanoğlunun şahit olduğu en büyük ve şiddetli savaştır ve bu dercede büyük bir acı ve yıkımın bir daha yaşanmaması için barışı ve istikrarı sağlamak amacı ile Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler, savaş sonrası dönemin güç dengesini yansıtmasına rağmen, küresel politikadaki konjonktürün değişmesi ile faaliyet alanlarını genişletti ve yeni üyeler kabul etti. Dünyanın gerçeklerini yansıtan küresel bir organizasyon olarak geliştirilme ihtiyacına rağmen, şuan küresel barışı sağlamak üzere çalışan en güçlü kurumdur.

Soğuk Savaş ile başlayarak, Birleşmiş Milletler’in ana odağı sıradışı, etnik ve kültürel problemler olmuştur. Uluslararası çatışmaları kontrol görevini sürdürürken, Birleşmiş Milletler aynı zamanda barışın sağlanmasını da ana görevleri arasına aldı. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler’in temel amaçlarından biri de problemlere barışçıl cözümler üretmek ve uluslararası politik gerilimi hafifleterek taraflar arası tavizi desteklemektir.Birleşmiş Milletler’in işlevsel prosedürünü, çeşitli organlarının farklı davranış modellerini, müzakerelerin teknik yönlerini ve Birleşmiş Milletler ile ilgili diğer prosedürleri öğrenmek, lise ve üniversite öğrencileri için önemli bir tecrübedir. Bunun gibi aktiviteler, sadece öğrencinin küresel konularda ufkunu genişletmekle kalmayıp, öğrenciler ve akran gruplar arasındaki fikir değişimini de teşvik eder. İnanıyorum ki, mezunu olmaktan gurur duyduğum İstanbul Erkek Lisesi, küresel problemler hakkında bilinç sağlayacağı gibi, onların çözümleri için yepyeni bir yaklaşım getirecektir. 

Bu açıdan, bu organizasyonda emeği geçen herkesi selamlıyor, IELMUN’un katılımcılarını yürekten karşılıyorum ve onlara başarılı çalışmalar diliyorum.

 

Prof. Dr. Ahmet Davutoglu

Prime Minister and 42nd Minister of Foreign Affairs of the Turkish Republic